Podvozok / Chassis

13295,00€

Eur/komplet bez motora/complete without engine

Cena podvozku bez kolies / Shassis price without wheels : 9755,00Eur

Cena skompletizovaného a generálne opraveného motora: v závislosti od pôvodného stavu / Price of the completed and overhauled engine: depending on the original condition