Uvedené ceny sú bez DPH

Podvozok / Chassis

13695,00€

Eur/komplet bez motora/complete without engine

Cena podvozku bez kolies / Shassis price without wheels : 9655,00Eur

Podvozok komplet bez kolies a čiastočne bez Chromu
Chassis complete without wheels and partly without chrome

Cena skompletizovaného a generálne opraveného motora: v závislosti od pôvodného stavu
Price of the completed and overhauled engine: depending on the original condition