Ing. Michal Daníšek – MOTOVETERÁNY, A. Moyzesa 74/123, 03843 Kláštor pod Znievom
IČO: 52258742,  DIČ: 1085066994, IČ DPH: I’m not VAT payer
IBAN: SK60 0200 0000 0040 7405 7358, SWIFT: SUBASKBX

Tesnenie hriadela prevodovky/Transmission shaft seal

12,00

Tesnenie hriadela prevodovky/Transmission shaft seal Image

Eur/ks/piece

Kategória
Jawa 350 OHV / SV

Tesnenie hriadela prevodovky/Transmission shaft seal

12,00

Tesnenie hriadela prevodovky/Transmission shaft seal Image

Eur/ks/piece