Ing. Michal Daníšek – MOTOVETERÁNY, A. Moyzesa 74/123, 03843 Kláštor pod Znievom
IČO: 52258742,  DIČ: 1085066994, IČ DPH: I’m not VAT payer
IBAN: SK60 0200 0000 0040 7405 7358, SWIFT: SUBASKBX

Vanička vačkového hriadeľa/Camshaft tray

12,20

Vanička vačkového hriadeľa/Camshaft tray Image

Eur/ks/piece

Kategória
Jawa 350 OHV / SV

Vanička vačkového hriadeľa/Camshaft tray

12,20

Vanička vačkového hriadeľa/Camshaft tray Image

Eur/ks/piece