Ing. Michal Daníšek – MOTOVETERÁNY, A. Moyzesa 74/123, 03843 Kláštor pod Znievom
IČO: 52258742,  DIČ: 1085066994, IČ DPH: I’m not VAT payer
IBAN: SK60 0200 0000 0040 7405 7358, SWIFT: SUBASKBX

Chladiaca veža so závitom / Cooling tower with thread

42,00

Chladiaca veža so závitom / Cooling tower with thread Image

Eur/ks/piece

Matchless 990cc SV M/3s 1927 Chladiaca veža uzáver válca

Matchless 990cc SV M/3s 1927 Cooling towers valve cap

Kategória
Ostatné

Chladiaca veža so závitom / Cooling tower with thread

42,00

Chladiaca veža so závitom / Cooling tower with thread Image

Eur/ks/piece

Matchless 990cc SV M/3s 1927 Chladiaca veža uzáver válca

Matchless 990cc SV M/3s 1927 Cooling towers valve cap