Ing. Michal Daníšek – MOTOVETERÁNY, A. Moyzesa 74/123, 03843 Kláštor pod Znievom
IČO: 52258742,  DIČ: 1085066994, IČ DPH: I’m not VAT payer
IBAN: SK60 0200 0000 0040 7405 7358, SWIFT: SUBASKBX

Predná vidla / Front fork FJ

630,00

Predná vidla / Front fork FJ Image

Eur/ks/piece

JAWA 350 SV FJ prototyp/prototype

Kategória
JAWA 350 SV FJ Prototyp

Predná vidla / Front fork FJ

630,00

Predná vidla / Front fork FJ Image

Eur/ks/piece

JAWA 350 SV FJ prototyp/prototype