Ing. Michal Daníšek – MOTOVETERÁNY, A. Moyzesa 74/123, 03843 Kláštor pod Znievom
IČO: 52258742,  DIČ: 1085066994, IČ DPH: I’m not VAT payer
IBAN: SK60 0200 0000 0040 7405 7358, SWIFT: SUBASKBX

Hlava riadenia - vrch / Steering head - top

80,00

Hlava riadenia - vrch / Steering head - top Image

Eur/ks/piece

Kategória
Jawa 350 SV

Hlava riadenia - vrch / Steering head - top

80,00

Hlava riadenia - vrch / Steering head - top Image

Eur/ks/piece