JAWA 500 SV pre šesťdňovú 2017-10-03T19:40:53+00:00